E-CONSULT, s.r.o. - inženýrské, konzultační a projektové služby pro investory ve výstavbě, v oblasti průmyslu a energetiky.

czech en

Vítejte na naších webových stránkám

Tisk

E-CONSULT, s.r.o. je společnost působící více než 20 let jako konzultant investorů při přípravě a realizaci investičních akcí, která má, i díky dlouhodobému působení v energetickém sektoru, mimořádné zkušenosti se zadáváním rozsáhlých, finančně náročných a technicky komplikovaných zakázek a s postupy, které je třeba pro jejich zajištění dodržet podle legislativy České republiky, zejména pak s postupy vyžadovanými zákonem o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejní zakázky.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní obchodněprávní, technickou a administrativní podporu ve všech fázích přípravy a realizace zakázek, počínaje koncepčními studiemi a projekty přes přípravu zadávací dokumentace a zajištění procesu výběru dodavatelů až po supervizi v průběhu realizace – viz Služby.

Prioritou našich služeb je respektování a podpora cílů a zájmů našich klientů, omezení jejich rizik a dosažení příznivých technicko-ekonomických a kvalitativních parametrů zajišťovaných zakázek. Tento přístup k potřebám klientů je založen na vysoké odbornosti a zkušenostech klíčových pracovníků, dodržování postupů podle certifikovaného systému jakosti ISO 9001:2009 a dlouhodobém vytváření a udržování firemní kultury a nezávislosti společnosti.


Našim klientům můžeme nabídnout:


  • využití zkušeností z přípravy a realizace mnoha desítek projektů v souhrnné hodnotě investičních nákladů více než 1,5 miliardy EUR - viz Reference,
  • využití zkušeností s úspěšnou aplikací procedur pro výběr dodavatelů staveb podle všech dosud aplikovaných verzí zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR, pravidel Světové banky, fondů EU (PHARE, operační programy) a specifických pravidel financujících organizací,
  • vyzkoušenou metodiku pro tvorbu zadávacích dokumentací pro složité zakázky vyžadující kooperaci s externími specialisty pro specifické technické obory
  • vyzkoušené přístupy k ošetření rizikových faktorů v zadávací dokumentaci a ve smlouvách s dodavateli,
  • vysoce kvalifikovaný pracovní tým,
  • pružnost při řešení zadaných úkolů a plnění požadavků zákazníků
  • širokou řadu vyzkoušených subdodavatelů pro řešení specifických úkolů